สหภาพยุโรปมอบหนังสือให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     สหภาพยุโรปมอบหนังสือให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรปแห่งประเทศไทย นำโดยเอกอัครราชทูต ดร.ฟรีดดริก ฮัมบวร์กเกอร์ หัวหน้าผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปแห่งประเทศไทย และทูตานุทูตจากสถานทูตและสถานกงสุล รวมทั้งผู้แทนของประเทศต่าง ๆ จากสหภาพยุโรป รวม 18 คน ได้ร่วมกันมอบหนังสือให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาโดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ
หนังสือที่มอบในครั้งนี้มีจำนวน 745 รายการ ประกอบด้วยหนังสือและสื่อโสตทัศน์ ในสาขาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกรรมาธิการกลุ่มประชาคมยุโรป และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 20 ประเทศ นอกจากนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้เปิดนิทรรศการหนังสือชื่อ Gateway to EU Knowledge โดยจัดแสดงต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่าง 14-25 พฤษภาคม 2550 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ให้บริการชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้
 
14 พฤษภาคม 2550 , 18:05 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่