ช่วงน้ำท่วมและเทศกาลกินเจนี้ ราคาอาหารสดที่จังหวัดเชียงใหม่ราคาไม่สูงขึ้น

  
    อธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันในช่วงน้ำท่วมและเทศกาลกินเจนี้ ราคาอาหารสดที่จังหวัดเชียงใหม่ราคาไม่สูงขึ้น
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งเดินทางมาตรวจการจำหน่ายอาหารสดที่ตลาดสดประตูเชียงใหม่กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจ ประกอบกับบางพื้นที่มีทั้งฝนแล้ง และฝนตกหนัก แต่จากการสำรวจพบว่าผักสดบางชนิดราคาลดลงและบางอย่างสูงขึ้น นอกจากนั้นสำหรับราคาเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาลดลง เช่นเนื้อหมูลดลงจากเดือนก่อนกิโลกรัมละ 5 บาท และยังถูกกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกิโลกรัมละ 10-20 บาท รวมทั้งราคาไข่ไก่ก็มีราคาลดลงด้วย
อธิบดีกรมการค้าภายในยังได้กล่าวถึงปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงภาวะน้ำท่วมนี้ด้วยว่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้รับการร้องเรียน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีการจัดงานมหกรรมสินค้าลดค่าครองชีพ สู่ใจไทยล้านนา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2548 เป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไปส่วนหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมหรือเทศกาลกินเจ หากพบผู้กระทำผิดลักษณะดังกล่าว ก็จะเข้าไปดำเนินการโดยใช้อำนาจตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการเข้าจัดการขั้นเด็ดขาดทันที
************
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรม 3 ตุลาคม 2548