ต้องปรับจิตใจคนจึงจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้สำเร็จ

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผลต้องปรับที่จิตใจของคนให้ลดความโลภลง
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล จะสำเร็จหรือไม่ต้องปรับที่จิตใจของคนเป็นสำคัญ โดยกล่าวว่าหลักในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงคือลดความโลภให้น้อยลง รู้จักพอ การใช้จ่ายต้องรู้ประมาณตนว่าสามารถแบกรับได้หรือไม่ และคิดชอบ ทำชอบ และใฝ่หาความรู้เพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวด้วยว่า หลักการดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ประชาชนเลิกแนวคิดแบบทุนนิยม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับชั้นในสังคม ไม่เพียงเฉพาะเกษตรกรและคนมีรายได้น้อยเท่านั้น
 
23 พฤษภาคม 2550 , 19:20 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่