โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากมูลสุกรแห่งแรกของภาคเหนือเปิดดำเนินการแล้ว

  
    
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากมูลสุกรแห่งแรกของภาคเหนือเปิดดำเนินการแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 600 กิโลวัตต์
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ บริษัท วี.พี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงงานดังกล่าวนำมูลสุกรมาผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการแรกในภาคเหนือ เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านกลิ่นและน้ำเสียได้ถึงร้อยละ 96 อีกทั้งยังเป็นการทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันที่กำลังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศในขณะนี้ โครงการนี้ยังเป็นโครงการแรกในภาคเหนือที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 สนับสนุนการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 600 กิโลวัตต์ ใช้เทคนิคการผลิตก๊าซชีวภาพจากประเทศเยอรมนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นตัวอย่างในการผลิตพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษาได้ศึกษาหาความรู้
อย่างไรก็ตามที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าดังกล่าวได้มีชาวบ้านประมาณ 300 คน รวมกลุ่มถือป้ายข้อความประท้วงพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปิดโรงงานไฟฟ้าจากมูลสุกร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นรบกวน
 
23 พฤษภาคม 2550 , 19:21 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่