กิจกรรม พ.ศ.พอเพียงที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
    
กิจกรรม พ.ศ.พอเพียงที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ มีกิจกรรมอย่างหลากหลายท่ามกลางประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานตามโครงการ พ.ศ.พอเพียง ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2550 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ท่ามกลาง ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติในภาคประชาชน ในการนี้ประธานในพิธีได้ส่งมอบธงพอเพียงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการแสดงถึงการสานต่อแนวพระราชปณิธานที่ชาวเชียงใหม่จะน้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิต หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนกล่าวคำปณิธานมุ่งมั่นเป็นคนดีภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม พ.ศ.พอเพียงจัด 3 แห่งคือที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และ ขอนแก่น ก่อนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย เช่นการจัดกิจกรรม พ.ศ.พอเพียงสัญจร ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการ การออกร้านของธุรกิจที่ดำเนินโดยยึดหลักความพอเพียง นอกจากนี้ยังมีรายการโทรทัศน์ พ.ศ.พอเพียง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 สารคดีแผ่นดินพอเพียง จำหน่ายสายรัดข้อมือ และเปิดเว็บไซต์ www.pp-gen.com รับสมัครสมาชิกคนพอเพียงและวิจิตรนาฏกรรมพระมหาชนก นำแสดงโดยดารานักแสดงชั้นนำ
 
23 พฤษภาคม 2550 , 19:22 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่