ปีนี้จะมีการประเมิน 10 มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

  
    
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะประเมิน 10 มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และจะมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานให้แก่สถานประกอบการประมาณ 100 แห่งในเดือนกันยายนนี้
นางนิรมล เปลี่ยนจรูญ หัวหน้ากลุ่มประสานการพัฒนาและการบริการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวตามที่กำหนด 16 มาตรฐาน สำหรับปีนี้จะตรวจประเมิน 10 มาตรฐานคือ มาตรฐานโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ เกสต์เฮ้าส์ มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว และกลุ่มมาตรฐานกิจกรรมการท่องเที่ยว ดูนก เดินป่า ปีนหน้าผา ล่องแก่ง ปีนี้จะประเมินและสิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้สถานประกอบการที่ได้มาตรฐานประมาณ 100 แห่งที่ได้รับการรับรอง
สำหรับภาคเหนือนั้นมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ อีโคทัวริซึม เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีกิจกรรมน่าสนใจอย่างหลากหลาย โดยให้ความสำคัญการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อันจะเป็นการลดภาวะโลกร้อนด้วย
ขณะนี้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความพร้อมระดับ 4-5 ดาว เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องให้บริการประเภทเดียวกันได้เป็นแบบอย่าง โดยแต่ละมาตรฐานจะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีหน่วยงานที่มีความเป็นกลางทำการตรวจประเมิน โดยมีเงื่อนไขการให้คำรับรอง เงื่อนไขสัญลักษณ์โลก้และระยะเวลาที่ต่างกัน อีกทั้งจะทำการตรวจซ้ำปีละครั้งเพื่อให้คงความเป็นมาตรฐานไว้ด้วย
 
24 พฤษภาคม 2550 , 19:23 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่