มาตรฐานการท่องเที่ยว 14 มาตรฐานได้ประกาศใช้ระยะหนึ่งแล้ว

  
    
มาตรฐานการท่องเที่ยว 14 มาตรฐานได้ประกาศใช้ระยะหนึ่งแล้ว ล่าสุดสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเร่งทำความเข้าใจผู้ประกอบการในภาคเหนือ
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพร่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพราะตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านบริการท่องเที่ยวแล้วเสร็จจำนวน 16 มาตรฐานและประกาศใช้แล้ว 14 มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจองค์ประกอบสำคัญ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว ตลอดจนสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบและรับรองด้วย เพราะมาตรฐานการท่องเที่ยว นอกจากจะเป็นเครื่องแสดงความมีคุณภาพแล้ว ยังจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวนั้นและยังส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ำในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ผลจากการเปิดเขตการค้าเสรีกับอาเซียน จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 33 ตำแหน่งงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศในอนาคตอันใกล้และประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบ จึงต้องเร่งจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ขณะที่มาตรฐาน 14 มาตรฐานที่ประกาศใช้แล้วประกอบด้วย มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล มาตรฐานที่พักประเภทโรงแรม สถานที่พักตากอากาศและเกสต์เฮ้าส์ มาตรฐานกิจกรรม ประกอบด้วยล่องแก่ง เดินป่า ดูนก ปีนหน้าผา ดำน้ำ ดูผีเสื้อ และพรรณไม้ ขณะที่มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยวและมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหาร จะดำเนินการประกาศมาตรฐานเร็ว ๆ นี้
 
24 พฤษภาคม 2550 , 19:24 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่