มีผู้สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ถึง 8 คน

  
    
มีผู้สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ถึง 8 คน ขณะที่บรรยากาศ การหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคัก
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่จนกระทั่งเวลา 16.30 น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ขณะนี้ได้ทำการจับฉลากหมายเลขแล้ว ดังนี้
หมายเลข 1 นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์
หมายเลข 2 ร้อยเอกหญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
หมายเลข 3 นายพรชัย จิตนวเสถียร
หมายเลข 4 นายพลโชค เจริญราษฎร
หมายเลข 5 นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์
หมายเลข 6 นายทัศภูมิ โสภาวรรณ
หมายเลข 7 นางเยาวเรศ กาญจนกูล
หมายเลข 8 นายเทอดไชย วงศ์ลือเกียรติ
สำหรับบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าผู้สมัครได้ออก หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน มีรถแห่โฆษณา แต่ยังไม่มีการเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร แต่อย่างใด โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายนนี้
 
25 พฤษภาคม 2550 , 18:04 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่