ประชาชนสนใจร่วมงาน พ.ศ.พอเพียงที่เชียงใหม่นับหมื่นคนแล้ว

  
    
ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน พ.ศ.พอเพียงที่จังหวัดเชียงใหม่นับหมื่นคน ขณะที่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาจะบรรยายพิเศษในวันพรุ่งนี้
นางผุสชา โทนวณิก รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.เอส.แอล จำกัด หนึ่งในคณะผู้บริหารโครงการ พ.ศ.พอเพียง กล่าวว่ากิจกรรม พ.ศ.พอเพียงสัญจร ซึ่งจัดที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดงานในวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีประชาชนนับหมื่นคนให้ความสนใจมาเที่ยวงานและร่วมกิจกรรม ซึ่งต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่างานดังกล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อคนไทยที่สามารถน้อมนำแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
สำหรับกิจกรรมในงาน พ.ศ.พอเพียง มีการฉายภาพยนตร์ เกิดวันที่ 5 ธันวาคม การแสดงวิจิตรนาฏกรรมพระมหาชนก การเสวนาทางวิชาการ การออกร้านของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายสายรัดข้อมือ การรับสมัครสมาชิกคนพอเพียง ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นคนพอเพียงกว่าหมื่นคนแล้ว สำหรับในวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมเด่นคือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาจะบรรยายพิเศษหัวข้อ ถึงเวลาเปลี่ยนค่านิยมในรอบเช้า ส่วนในรอบบ่ายจะบรรยายพิเศษในหัวข้อ ชีวิตในโลกไร้พรมแดน
 
25 พฤษภาคม 2550 , 18:10 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่