ภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีการลงทุนเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเท่าตัว

  
    
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุ ภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีการลงทุนเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเท่าตัว
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัตน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยังเจริญเติบโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ มีการชะลอตัวในบางจุด ซึ่งต้องดูในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยปีนี้มีการลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ขณะที่ปีที่ผ่านมามีการลงทุนกว่าแสนล้านบาท
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวด้วยว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ขณะนี้คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำลังขับเคลื่อนอยู่ ขณะเดียวกันหากมีความกังวลเรื่องภัยธรรมชาติ น้ำมัน สังคม และการเมือง ก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทันที
 
25 พฤษภาคม 2550 , 18:12 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่