งบประมาณ 5 พันล้านบาทตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจะส่งลงถึงทุกชุมชนภายในเดือนมิถุนายนปีนี้

  
    
รองนายกรัฐมนตรีระบุ งบประมาณ 5 พันล้านบาทตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจะส่งลงถึงทุกชุมชนภายในเดือนมิถุนายนปีนี้
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัตน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบนรายงานผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาว่า รู้สึกพอใจกับงานที่แต่ละจังหวัดได้ดำเนินงาน ขณะนี้ทุกจังหวัดได้อนุมัติโครงการแล้ว โครงการที่อนุมัติก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดว่าชุมชนเป็นผู้คิดและร่วมทำงานทุกขั้นตอน ขั้นตอนต่อไปจะโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารของชุมชน หลังจากนั้นจึงจะมีการเบิกจ่าย จะให้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายนนี้ ขณะนี้เงินได้เข้าไปในบางชุมชนแล้ว ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จะเข้าถึงทุกชุมชน อย่างไรก็ตามโครงการนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ในปีงบประมาณนี้จึงอาจจะใช้เงินงบประมาณ 5 พันล้านบาท และอาจจะใช้งบของปีหน้าอีก 5 พันล้านบาท
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวด้วยว่ายุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการแก้ปัญหาระดับรากแก้วโดยให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมแก้ปัญหา มีหน่วยงานของรัฐเป็นพี่เลี้ยง พัฒนาความคิดของคนในท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับการปกครอง สำหรับปี 2551 แต่ละจังหวัดต้องเร่งทำวิสัยทัศน์และโร๊ดแมปรองรับการทำงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
 
25 พฤษภาคม 2550 , 18:13 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่