ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมด้วยเงินฝาก GSB LIVE ให้ความคุ้มครองชีวิต ขณะนี้มีลูกค้าเกือบล้านราย เบี้ยประกันรวมกว่า 32,000 ล้านบาท

  
    ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมด้วยเงินฝาก GSB LIVE ให้ความคุ้มครองชีวิต ขณะนี้มีลูกค้าเกือบล้านราย เบี้ยประกันรวมกว่า 32,000 ล้านบาท
ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน GSB LIVE เพื่อชีวิตที่มั่นคง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสกล่าวว่าเงินฝาก GSB LIVE เป็นเงินฝากประเภทที่มีผลตอบแทนที่แน่นอน มีความคุ้มครองชีวิต ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมากว่า 60 ปีแล้ว ขณะนี้มีลูกค้ากว่า 850,000 ราย เบี้ยประกันรวมกว่า 32,000 ล้านบาท มีผู้ใช้บริการเกือบล้านราย และตั้งเป้าจะมีเบี้ยประกันใหม่ 8,500 ล้านบาท ขณะที่ 4 เดือนที่ผ่านมามีเบี้ยประกันใหม่ 2,600 ล้านบาทแล้ว
ในปีนี้ธนาคารออมสินมีโครงการจะออกทำการประชาสัมพันธ์เงินฝาก GSB LIVE 5 รูปแบบทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมมากมาย ในเดือนกรกฎราคมนี้จะออกบริการใหม่เป็นการประกันสุขภาพและประกันชดเชยรายได้ โดยร่วมกับบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทโพรเดนเชียลไลฟ์ประกันชีวิต
 
26 พฤษภาคม 2550 , 22:34 น. , อ่าน 1344  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่