ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากโรคไข้สมองอักเสบซึ่งมียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค

  
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้สมองอักเสบซึ่งระยะนี้เริ่มระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แจ้งว่า ในระยะนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบเข้ารับการรักษามากขึ้น จึงขอให้ประชาชนดูแลบุตรหลานอย่าให้ยุงกัด เนื่องจากโรคนี้มียุงรำคาญเป็นพาหะโดยมีหมูเป็นรังโรค และปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะ แพทย์จะรักษาตามอาการและป้องกันโรคแทรกซ้อนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่รับเชื้อเข้าไปอาจทำให้พิการ เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะโรคนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็ก
สำหรับโรคไข้สมองอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเจอีที่สมอง ในประเทศไทยพบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะบริเวณที่มีการทำนาร่วมกับการเลี้ยงหมู ทั้งนี้พบว่าผู้ที่ได้รับเชื้อ 300 คน จะป่วยเพียง 1 คน โดยจะแสดงอาการในระยะ 5-15 วันหลังรับเชื้อคือ มีไข้สูง อาเจียน ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย หลังจากนั้นจะมีอาการทางสมองเช่น คอแข็ง สติสัมปชัญญะลดลง ซึม เพ้อคลั่ง ชัก หมดสติ มือสั่น อัมพาต โดยผู้มีอาการรุนแรงจะเสียชีวิตในระยะนี้ในอัตราร้อยละ 15-30 หลังจากนั้นไข้จะลดลงและอาการทางสมองเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจะยังคงมีความผิดปกติทางสมอง วิธีป้องกันคือการฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ 1 ปี และหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัด
 
28 พฤษภาคม 2550 , 15:47 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่