จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2550

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2550 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2550 ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
วาระการประชุมที่น่าสนใจประกอบด้วย ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่อาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการสร้างสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข การเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่มประจำปี 2550 สถานการณ์ผลผลิตลำไยปี 2550 ปัญหาการก่อสร้างถนนบริเวณแยกข่วงสิงห์และแยกศาลเด็ก และสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2550
 
29 พฤษภาคม 2550 , 13:32 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่