ทัณฑ์สถานหญิง เขต 5 จัดแข่งขันสวดสรภัญญะเพื่อคัดเลือก ตัวแทนที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับประเทศ

  
    
นายนที จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ณ. ทัณฑ์สถานหญิงเชียงใหม่ โดยการแข่งขันดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในการส่งเสริมให้ศาสนากล่อมเกลาจิตใจผู้ต้องขัง โดยการรักษาศีลปฏิบัติธรรม ตามโครงการราชทัณฑ์ ราชธรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงพระธรรมเป็นเครื่องน้อมนำในการดำรงชีวิตและจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาให้ผู้ต้องขังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามและเตรียมพร้อมจิตใจก่อนพ้นโทษ
สำหรับการแข่งขันสวดสรภัญญะ ครั้งนี้เป็นการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศระดับภาคเหนือ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ
 
30 พฤษภาคม 2550 , 19:28 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่