เชียงใหม่ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2550

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำชาวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2550
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2550 เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (31 พ.ค.50) ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชเขมากร เจ้าอาวาสวัด เจ็ดยอด รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต นอกจากนั้น ตามวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ต่างก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างพร้อมเพรียง
ส่วนในตอนค่ำวันเดียวกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2550 เป็นหลัก 4 วัดคือ นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดเจดีย์หลวง นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดบุปพาราม ซึ่งเป็นวัดที่ทำการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดสวนดอก และนายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดพระสิงห์วรวิหาร
 
31 พฤษภาคม 2550 , 16:57 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่