งานไหว้สาป๋าระมี ถวายน้ำสรงพระราชทาน วัดพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2550

  
    วัดพระธาตุดอยสุเทพจัดงานไหว้สาป๋าระมี ถวายน้ำสรงพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2550 มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก
เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2550 ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาและของโลก วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้จัดงาน ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ มีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้เมื่อคืนที่ผ่านมา ได้มีงานประเพณีเตียวขึ้นดอยที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา น้อมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาที่นำศรัทธาสาธุชนสร้างทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประชาชนได้สักการะบูชา จรรโลงศาสนาพุทธให้ยืนยาวตราบจนทุกวันนี้
โดยในการจัดประเพณีเตียวขึ้นดอยนั้น คณะกรรมการจะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสำนักพระราชวังมาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แล้วจัดพิธีสมโภช 7 วัน จากนั้นจะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานมายังลานครูบาศรีวิชัย จัดขบวนแห่อัญเชิญโดยผู้มีเกียรติกิตติมศักดิ์ 9 คนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานนั่งบนรถบุษบกขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทั้งนี้จะมีศรัทธาสาธุชนร่วมเดินเท้าขึ้นไปยังดอยสุเทพ เพื่อเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งเชื่อกันว่าจะได้อานิสงค์อันแรงกล้า
 
31 พฤษภาคม 2550 , 16:58 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่