วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2550
เนื่องในโอกาสวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวัดงดสูบบุหรี่โลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ชมรมและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในโอกาสดังกล่าว มีทั้งการแสดงกิจกรรมบ้านสุขภาพดี บ้านสูบบุหรี่มีควันพิษ การจัดขบวนจักรยานรณรงค์ และการร่วมลงนามในโครงการ วิสาขบูชา อาสาทำความดี เลิกบุหรี่ถวายองค์ในหลวง และกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตหมากฝรั่งเลิกสูบบุหรี่
สำหรับคำขวัญเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2550 คือ ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส หรือภาษาอังกฤษว่า 100 % SMOKE-FREE ENVIRONMENTS : CREATE AND ENJOY ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และเชิญชวนให้ลด ละ เลิก อาสาทำความดี ซึ่งในปีนี้วันงดสูบบุหรี่โลกได้ตรงกับวันวิสาขบูชาอีกด้วย
 
31 พฤษภาคม 2550 , 17:29 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่