ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนระวังพายุฝนฟ้าคะนองในเดือนนี้ โดยเฉพาะครึ่งแรกของเดือน

  
    
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ พยากรณ์อากาศเดือนมิถุนายน 2550 ไว้ว่า เดือนนี้เป็นต้นฤดูฝน ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของเดือน ต่อจากนั้นร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นได้เป็นครั้งคราว ทำให้มีฝนชุกหนาแน่นขึ้น ในระยะครึ่งแรกของเดือน จึงควรเตรียมพร้อม ป้องกัน เฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากฝนตกหนัก ต่อจากนั้นฝนจะลดลง จึงควรวางแผนการเพาะปลูกและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เดือนนี้จะมีฝนตกกระจายเป็นระหว่างบ่ายและค่ำส่วนมากครึ่งแรกของเดือน โดยทั่วไปอุณหภูมิสูงกว่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ ฝนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
สำหรับสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2550 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อไปอีก โดยในภาคเหนือจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 มิถุนายน 2550 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 50-70 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนบนของภาค เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วและข้าวโพด ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้าง ส่วนลิ้นจี่ที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว ควรระวังการระบาดของโรคผลเน่า
 
1 มิถุนายน 2550 , 18:05 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่