53 สถาบันแถลงจุดยืนปีนี้ไม่รับน้องรุนแรง

  
    
53 มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือร่วมแถลงจุดยืนจัดพิธีรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ไม่มีความรุนแรง
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจาก 53 สถาบันอุดมศึกษา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่องการเตรียมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในรูปแบบพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตัวแทนจากทุกสถาบันได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ปีนี้ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างสถาบัน ยึดมั่นประเพณี สร้างคนดีสู่สังคม”
กิจกรรมรับน้องของแต่ละสถาบันเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีเพื่อให้รุ่นพี่ได้ร่วมกิจกรรมกับรุ่นน้องในเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในกรอบวัฒนธรรมอันดีงาม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ปีนี้ทุกสถาบันได้แสดงจุดยืนว่าจะไม่ให้มีแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้อง ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล ภายใต้กฎ ระเบียบข้อบังคับของสถาบันแต่ละแห่ง โดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในการรับน้องใหม่ ซึ่งเกือบทุกสถาบันกำหนดให้รับน้องใหม่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย
สำหรับกิจกรรมรับน้องที่ตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยแถลงข่าวนั้นล้วนเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประเพณีรับน้องรถไฟและรับน้องขึ้นดอย นำน้องใหม่เดินขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพและพัฒนาสาธารณสถาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะรับน้องภายในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมทำฝายชะลอความชุ่มชื้นโดยจะควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ทำพิธีรับเข็มและผูกเน็คไท และนำน้องปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่นเดียวกับสถาบันอื่นที่จะนำน้องใหม่ไปพัฒนาจิตใจและจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทั้งนี้หากน้องใหม่หรือผู้ปกครองเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมรับน้องก็สามารถทำได้
 
1 มิถุนายน 2550 , 18:10 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่