รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต วัดห้วยเกี๋ยง

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต วัดห้วยเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม่ ระบุวัดแห่งนี้เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นได้ศึกษา
นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายจำนวนมาก หากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดภาระการดูแลครอบครัว โดยศูนย์ PCU หนองหาร ทีมสุขภาพโรงพยาบาลสันทราย พระครูสุธรรมมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน ใช้ศาลาการเปรียญวัดห้วยเกี๋ยงเป็นพื้นที่ฟื้นฟูสมรรถภาพ ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาบำบัดทางกายภาพประมาณ 70 คน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถเป็นต้นแบบให้วัดและชุมชนอื่นๆ เป็นกรณีศึกษาได้ เพราะขณะนี้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดในสมองตีบตัน อันเป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กำลังเป็นโรคอันตรายที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย วัดห้วยเกี๋ยงสามารถนำชุมชนมาอยู่ร่วมกับวัด โดยไม่ละทิ้งคนพิการและเจ็บป่วย
สำหรับวัดห้วยเกี๋ยง เป็น 1 ใน 27 วัดทั่วประเทศ ที่ได้รับโล่รางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย และรับรางวัลเสมาธรรมจักรด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเปิดให้บริการประชาชนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันพฤหัสบดี
 
1 มิถุนายน 2550 , 18:11 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่