ระวังไข้เลือดออกปีนี้จะระบาดมากกว่าทุกปี

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังไข้เลือดออกซึ่งปีนี้มีแนวโน้มระบาดสูงเทียบเท่า 2-3 ปีก่อนหากไม่ระวังแต่เนิ่นๆ
นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีโรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งพบว่าปีนี้อัตราการแพร่ระบาดสูง หากทุกฝ่ายไม่เฝ้าระวัง อาจจะมีโอกาสระบาดเทียบเท่า 2-3 ปีก่อน ดังนั้นขอให้ประชาชนดูแลตนเองและคนในครอบครัวด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่มีน้ำขัง ขณะเดียวกันได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขแล้ว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้แล้วในช่วงนี้ประชาชนยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้สมองอักเสบที่มักจะมาพร้อมกับช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก หากมีความจำเป็นต้องเดินทางขณะฝนตกหรือต้องผ่านที่ที่มีน้ำท่วมขังให้สวมรองเท้าบู๊ต อันเป็นการป้องกันเบื้องต้น ขณะเดียวกันยังเป็นห่วงประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือที่นิยมนำเห็ดป่ามารับประทาน เพราะปีนี้มีผู้เสียชีวิตและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายรายแล้ว ดังนั้นเห็ดที่ไม่เป็นที่รู้จักไม่ควรนำมาประกอบอาหารรับประทานโดยเด็ดขาด
 
1 มิถุนายน 2550 , 18:13 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่