มหาวิทยาลัยพายัพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ ศาสนาและวัฒนธรรม

  
     การประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 24-30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 นี้ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 24-30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางวิชาการและศาสนาหลายองค์กรทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติทั่วโลก โดยจะมีการนำเสนอปาฐกถาพิเศษและการอภิปราย ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของศาสนาและวัฒนธรรมจากมุมมองของศาสนา และมุมมองของวัฒนธรรม ผู้บรรยายและผู้อภิปรายทั้งหมดเป็นนักวิชาการระดับนานาชาติจากศาสนาพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม จากวงการวิชาการหลายด้านและแขนงวิชา ซึ่งรวมถึงการศึกษาศาสนาเชิงเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมาของศาสนา การศึกษาศาสนาในชุมชนต่าง ๆ ศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมีส่วนร่วมได้สองวิธี คือ จัดตั้งกลุ่มอภิปราย (Panel) หรือส่งบทความเพื่อการนำเสนอในการประชุมในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม ในบริบทของศาสนาและวัฒนธรรมอันใดอันหนึ่ง หรือว่าจะเป็นเชิงเปรียบเทียบก็ได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5321-7271 หรือที่ www.isrc.payap.ac.th
 
5 มิถุนายน 2550 , 19:56 น. , อ่าน 1136  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่