กกต.กลางยอมรับมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุดใหม่จำนวนมาก

  
    
กกต.กลางยอมรับมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุดใหม่จำนวนมาก จนกระทั่งบางจังหวัดเหลือเพียง 2 คน คาดจะพิจารณาประกาศผลได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้
นายสมชาย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการสืบสวนและวินิจฉัย กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งพบว่ามีเรื่องร้องเรียนและคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 2,000 เรื่อง หลายเรื่องเกิดจากความไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงดีพอ สำหรับการประกาศรับรองผลคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุดใหม่นั้น ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา และยอมรับว่ามีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับผู้สมัคร กกต. บางจังหวัดมีเรื่องร้องเรียนจนกระทั่งเหลือผู้สมัครเพียง 2 คนเท่านั้น ผู้ถูกร้องเรียนส่วนใหญ่จะเคยทำงานมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์มาก่อน ขณะที่ผู้ที่ไม่ถูกร้องเรียนจะเป็นผู้ที่ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการวินิจฉัยจะแล้วเสร็จและประกาศรับรองผล กกต.ภายในเดือนมิถุนายนนี้
อย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 นี้ขอให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรม แม้จะเป็น กกต.ชุดเก่า แต่ทุกคนเคยผ่านการจัดการเลือกตั้งหลายครั้ง มีความเข้าใจการเลือกตั้ง และมีมาตรา 24 ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นข้อบังคับ ซึ่งหากทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจะมีโทษอาญา ต้องโทษจำคุก
 
6 มิถุนายน 2550 , 13:29 น. , อ่าน 1142  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่