ชุมนุมยุวกาชาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  
    
ยุวกาชาดกว่า 3,500 คนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2550 ณ กรมรบพิเศษที่ 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานชุมนุม ยุวกาชาดนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม และเปิดโอกาสให้ยุวกาชาดได้ฝึกภาคปฏิบัติอย่างพอเหมาะ พอควรบนหลักเหตุผลความไม่ประมาท โดยใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้อง ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้รักสามัคคี และรักษาสมดุลของธรรมชาติ
ชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2550 จัดระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายนนี้ มียุวกาชาดจาก 17 จังหวัดภาคเหนือและอาจารย์ผู้ควบคุมกว่า 3,500 คนร่วมกิจกรรม ท่ามกลางพิธีสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของเหล่ายุวกาชาด การแสดงโดดร่มของทหารกรมรบพิเศษที่ 5 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
 
26 มิถุนายน 2550 , 09:53 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่