สำนักงาน กปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชาสุขศานต์

  
     กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชาสุขศานต์ 11-15 ก.ค.50 นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
นายสมพล พันธุ์มณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) แถลงว่า เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นี้ เป็นโอกาสที่ชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 6 ศูนย์ทั่วประเทศกำหนดจัด โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชาสุขศานต์ โดยกำหนดจัดนิทรรศการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎร จนกระทั่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 3,000 โครงการ นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกหนึ่งกิจกรรม ทั้งนี้สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2550 นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายสมพลกล่าวด้วยว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะนิทรรศการผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวคิด ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางคือเกษตรกรรม รวมทั้งการเสนอผลงานวิจัยและผลสำเร็จที่ทดลองและนำไปขยายผลให้ราษฎรนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการละเล่นและกิจกรรมนันทนาการ
 
26 มิถุนายน 2550 , 16:20 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่