ขนส่งเตือนแขวนตุ๊กตาใต้รถยนต์และดัดแปลงป้ายทะเบียนผิดกฎหมาย

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าการนำตุ๊กตามาห้อยท้ายรถยนต์ถือว่ามีความผิดฐานรบกวนสมาธิผู้อื่น แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยเอาผิดกับใครเพียงแต่ปรามเท่านั้น ส่วนการดัดแปลงป้ายทะเบียนก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกัน
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายคนนำเอาตุ๊กตามาแขวนไว้ใต้ท้องรถ ไม่ว่าจะกระทำไปเพื่อความโก้เก๋ตามแฟชั่นหรือความเชื่อทางไสยศาสตร์ก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิด เนื่องจากเป็นการรบกวนสายตาผู้ขับรถตามหลัง และเป็นการติดตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนรถโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้ลงโทษกับผู้ใด เพียงแต่ตักเตือนเท่านั้น
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวถึงการนำเอาป้ายทะเบียนรถภาษาญี่ปุ่นมาติดแทนป้ายที่กรมการขนส่งออกให้ หรือการดัดแปลงป้ายทะเบียนให้เปลี่ยนไปก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน จึงขอให้ผู้ที่กระทำทั้งแขวนตุ๊กตาและดัดแปลงป้ายทะเบียนกระทำให้ถูกต้อง มิฉะนั้นหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีโดยเด็ดขาด
 
26 มิถุนายน 2550 , 17:19 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่