แม่ทัพภาคที่ 3 นำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการชมการสาธิตบุบเปลือกลำไยปี 2546 ,2547 เพื่อเตรียมเปิดประมูล

  
    
พลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3และคณะแถลงข่าวมาตรการบุบเปลือกลำไยปี 2546 และ 2547 เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปแปรรูปจำหน่าย โดยสาธิตวิธีการบุบเปลือกด้วยเครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปลอมปนลำไยเก่ากับลำไยใหม่ที่จะออกสู่ท้องตลาดในฤดูกาลนี้
สำหรับผู้สนใจเสนอราคาให้ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการยื่นซองในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเสนอราคาดูสภาพลำไยอบแห้งในคลังสินค้าในวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2550 โดยติดต่อนัดหมายกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.30-12.00 น. โดยจะเปิดซองเสนอราคาในเวลา 13.00 น.วันเดียวกัน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้าร้อยละ 20 ของมูลค่าลำไยอบแห้งบุบเปลือกที่ซื้อภายใน 10 วันถัดจากวันทำสัญญา สำหรับลำไยอบแห้งปี 2546 และ2547 ที่เหลือในคลังสินค้า 115 คลังใน 6 จังหวัดภาคเหนือมีกว่า 67,000 ตัน
 
26 มิถุนายน 2550 , 20:05 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่