พัฒนาเทคนิควิธีปราบปรามยาเสพติดให้เท่าทันขบวนการค้ายาเสพติด

  
    
แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุจะมีการร่วมทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีปราบปรามยาเสพติดให้เท่าทันขบวนการค้ายาเสพติด
พลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าสถานการณ์ยาเสพติดในขณะนี้นับว่ายังคงเป็นปัญหา ซึ่งการทำงานต่อไปจะเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพภาค 3 กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อทำงานเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เท่าทันขบวนการค้ายาเสพติดที่นับวันจะพัฒนาเทคนิควิธีและปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา
แม่ทัพภาคที่ 3 ยังกล่าวด้วยว่าในส่วนของบุคลากรนั้นจะให้การอบรมความรู้เพิ่มเติม ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ การใช้เครื่องมือ งานข่าว การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยเห็นว่าแม้ว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนไปลักลอบเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วแต่พื้นที่ภาคเหนือก็ยังเป็นเส้นทางหลัก โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เพราะมีเส้นทางคมนาคมสะดวก แยกได้หลายเส้นทาง ขณะเดียวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเฉพาะโรงเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ นั้นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา พร้อมพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ การแสดงนิทรรศการ การแสดงของนักเรียน ประกวดร้องเพลง แข่งขันกีฬา มีนักเรียนร่วมงานนับหมื่นคน
 
26 มิถุนายน 2550 , 20:06 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่