การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประกวดชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว

  
    
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประกวดชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นายจุณพงษ์ สาระนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจำปี 2550 ไทยแลนด์ ทัวริซึม อวอร์ด 2007 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตัวในด้านการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะต้องเป็นชุมชนที่มีวิถีการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็งของชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนา บริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
นอกจากรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว แล้วยังมีรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิใบไม้สีเขียวจะพิจารณาจากโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน ควบคุมปัญญาสิ่งแวดล้อมภายใน และผลกระทบต่อชุมชน
สำหรับชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดในประเภทรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 โทรศัพท์หมายเลข 0-5324-8604,0-5324-8607 หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ส่วนประเภทรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม จัดส่งใบสมัครโดยตรงที่มูลนิธิใบไม้สีเขียว เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม และจัดพิธีมอบรางวัลภายในเดือนธันวาคมนี้
 
27 มิถุนายน 2550 , 19:37 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่