แผนเชิงรุกจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนภัยประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

  
    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มอบหมายหน่วยงานในสังกัดทำแผนเชิงรุกจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนภัยประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
นายวิชาญ ทวิชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่าขณะนี้มีศูนย์เตือนภัยของสถานีอุตุนิยมวิทยาจำนวน 204 หน่วย ในพื้นที่จัดการป่าต้นน้ำทั่วประเทศ ซึ่งสถานีดังกล่าวยังได้ติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัย และพร้อมรายงานกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่ล่อแหลม อีกทั้งอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องรายงาน และทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกมีการสำรวจข้อมูลโดยเฉพาะจุดวิกฤติสำคัญจะมีข้อมูลสำหรับป้องกันเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าสำรวจและทำสัญลักษณ์เตือนภัยประชาชนในพื้นที่ล่อแหลมอันตรายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยว และน้ำตก สำหรับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็จะมีการแจ้งเตือนและเตรียมพื้นที่อพยพเมื่อเกิดภัย
 
27 มิถุนายน 2550 , 19:38 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่