ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเพิ่มอีกหลายจุด

  
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งนายอำเภอสำรวจ หลังพบพื้นที่ใหม่หลายจุดในเชียงใหม่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่ม สาเหตุเพราะประชาชนบุกรุกทำการเกษตร
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ประกอบกับเชียงใหม่มีพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันภัยแล้ว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ มีการพบว่าพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่หลายจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่เนินเขา อำเภอแม่อาย เวียงแหง แม่แจ่ม และอมก๋อย เพราะประชาชนบุกรุกเปิดพื้นที่ทำการเกษตร จึงได้สั่งการนายอำเภอประสานพื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวถึงความพร้อมของระบบเตือนภัยและมิสเตอร์เตือนภัยที่อยู่ตามหมู่บ้านเสี่ยงภัยขณะนี้ทุกฝ่ายได้ซักซ้อมการทำงานเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันในส่วนของตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่ยังไม่มีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นั้น ประชาชนไม่ต้องวิตก เพราะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการขุดลอกแม่น้ำปิงนั้นจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป ส่วนการเตรียมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นได้จัดเตรียมกระสอบทราย และทรายไว้พร้อมแล้ว ในส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่หากเกิดภาวะฉุกเฉินก็สามารถร้องของบฉุกเฉินจากทางจังหวัดได้กรณีที่ไม่มีผู้บริหารหรือขาดงบประมาณ
 
28 มิถุนายน 2550 , 18:54 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่