เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกเยี่ยมศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

  
    
เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
นายอับดุลเลาะห์ บิน อับดุล มู ชิน อัลตุรกิ เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะจำนวน 11 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมนำชมการฟื้นฟูต้นน้ำลำธารด้วยการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น การปลูกพืชเศรษฐกิจแซมในป่า เช่น พริกไทยดำ แมคคาเดเมียนัท หลังจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรือนเพาะเห็ด โดยเลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกให้ความสนใจอย่างมากในการดูงานครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวซักถามเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการนี้เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกได้ปลูกต้นพิกุลเพื่อเป็นที่ระลึก
 
29 มิถุนายน 2550 , 17:10 น. , อ่าน 1157  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่