สัมมนาเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่รัฐธรรมนูญและสนับสนุนการลงประชามติ

  
    
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือจัดสัมมนาเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่รัฐธรรมนูญและสนับสนุนการลงประชามติในพื้นที่ภาคเหนือ
นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและสนับสนุนการลงประชามติในพื้นที่ภาคเหนือ ของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือร่วมกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิลงประชามติได้เข้าใจและมีความพร้อมที่จะไปลงประชามติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสัมมนาดังกล่าวมีการอภิปรายจากผู้วิทยากรผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ในเรื่องสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ แนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนการลงประชามติ
 
1 กรกฎาคม 2550 , 16:29 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่