เร่งทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนก่อนเปิดให้ลงประชามติ 19 สิงหาคมนี้

  
    
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนก่อนเปิดให้ลงประชามติ 19 สิงหาคมนี้
นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการสัมมนาเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อแผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและสนับสนุนการลงประชามติในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้การร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในช่วงโค้งสุดท้าย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 จะประชุมสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 กรกฎาคม และในวันที่ 12-13 กรกฎาคม นี้จะประชุมกรรมาธิการฯ จังหวัด และวิทยากรสรุปสาระสำคัญเพื่อนำเสนอหลักการสาระสำคัญโดยละเอียดต่อประชาชน โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม ดำเนินการที่จังหวัดพิจิตรในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและวันที่ 13 กรกฎาคม ดำเนินการที่จังหวัดลำปางในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหลังจากนั้นทุกจังหวัดจะออกประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนให้เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยระบุว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนอาจจะไม่เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญอย่างถ่องแท้ก่อนจะลงประชามติ อีกทั้งชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งต้องเร่งหาแนวทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อไปก่อนการลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคมนี้
ประธานกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือกล่าวด้วยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการถ่วงดุลอำนาจตามระบอบประชาธิปไตย ให้สิทธิประชาชนอย่างชัดเจน ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และกำหนดให้จังหวัดมีแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ท้องถิ่นได้กำหนดบทบาทการพัฒนาเอง
 
1 กรกฎาคม 2550 , 16:30 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่