เตรียมจัดสัมมนาพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว Long-Stay สำหรับชาวญี่ปุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวสำหรับชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่ โดยการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันเร็ว ๆ นี้ เชื่อมั่นศักยภาพเชียงใหม่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นที่นับวันมากขึ้น
นายณรงค์ คองประเสริฐ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงต่างประเทศ เตรียมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพระยะยาวของชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่ หรือ Long-Stay Program for Japanese in Chiang Mai เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ร่วมกันระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทย เช่น การให้บริการชาวญี่ปุ่นของภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการกิจกรรมดังกล่าวโอกาส ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว เพื่อกำหนดเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและเพื่อยังประโยชน์ต่อสองประเทศในอนาคต ประกอบกับในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 120 ปี ในปี 2550 นี้
รายงานแจ้งว่า ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่งต่างก็มีนโยบายส่งเสริมการเกษียณอายุก่อนกำหนด ทำให้กลุ่มนี้เป็นตลาดนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวที่น่าสนใจ โดยในปี 2550-2555 นี้ คาดว่าจะมีชาวญี่ปุ่นเกษียณอายุกว่า 25 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าประมาณ 500,000 – 1,000,000 คนจะเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนญี่ปุ่นอยู่โดยไม่มีปัญหาด้านเชื้อชาติกับคนในพื้นที่ รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ค่าครองชีพที่ต่ำกว่าในประเทศญี่ปุ่นมาก อีกทั้งมีบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ทันสมัย
สำหรับวัน เวลา และสถานที่จัดการสัมมนานั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะแจ้งให้ทราบในไม่ช้านี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-5322-2482
 
2 กรกฎาคม 2550 , 09:41 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่