เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2550 ร้อยดวงใจ สืบสานตำนานความดี เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับมูลนิธิภูมิพลังมวลชนไทย และศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2550 ร้อยดวงใจ สืบสานตำนานความดี เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า ดีกว่าการป้องกันโดยการปิดทางเข้าสู่โอกาสอย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบวงสรวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การเสวนาเรื่อง ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนกับงานต้านภัยยาเสพติด การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและนิทรรศการของเครือข่ายเยาวชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 
2 กรกฎาคม 2550 , 09:42 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่