วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีหารายได้สร้างหอพระประจำสถานศึกษา

  
    กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีหารายได้สร้างหอพระประจำวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 26 ส.ค.50 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และในโอกาส 3 รอบนักษัตรของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 และในโอกาสครบรอบสามนักษัตร 36 ปี ในการก่อตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จึงได้กำหนดให้มีการจัดสร้างหอพระประจำสถานศึกษาขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธวิภาดาสถิตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประพุทธรูปประจำสถานศึกษรของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญของทางวิทยาลัยดังกล่าว
ในโอกาสนี้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จึงได้กำหนดกิจกรรมการกุศล งานทอดผ้าป่าสามัคคี สามพิธีฮอมบุญ หาทุนสร้างหอพระประจำสถานศึกษา และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2550 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.39 น.เป็นต้นไป และจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระในเวลา 11.34 น. โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์ และพลโท จำนงค์ รอดเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
2 กรกฎาคม 2550 , 13:48 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่