เริ่มขุดลอกลำน้ำปิงหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 แล้ว

  
    
เริ่มขุดลอกขยายลำน้ำปิงที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับจุดแคบ 7 จุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตำรวจโทกิตติธัช เรือนทิพย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ตัวแทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และกรมขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี นำสื่อมวลชนเข้าสำรวจการขุดลอกลำน้ำปิงที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาล โดยจะทำการขุดลอกขยายลำน้ำอีก 10 เมตร พร้อม ๆ กับจุดแคบทั้งหมดรวม 7 จุดให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน ก่อนฤดูน้ำหลาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการขุดลอกลำน้ำปิงดังกล่าวจะส่งผลให้น้ำไหลสะดวกขึ้นจาก 460 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สำหรับตอม่อสะพานนั้นได้ให้กรมทางหลวงดูแลตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตอม่อลอย ในขณะที่พื้นที่ริมตลิ่งนั้นกรมขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวีได้ร่วมวางแผนเพื่อนำวัสดุมาปิดหน้าดินริมตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพังในฤดูน้ำหลาก
สำหรับการดำเนินการขุดลอกลำน้ำปิงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี กรมทางหลวง เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ แผนการดำเนินการระยะนี้เป็นระยะแรก ส่วนระยะยาวนั้นมีเป้าหมายขุดลอกขยายลำน้ำปิงกว้าง 90 เมตรตลอดสาย ซึ่งจะส่งกระทบกับอาคารที่พักอาศัยและสถานที่ราชการของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5
 
2 กรกฎาคม 2550 , 19:13 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่