ชาวบ้านแม่แรมยื่นหนังสือขอนายอำเภอช่วยกรณีโดนไล่ที่

  
    
ชาวบ้านแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอ ขอความช่วยเหลือกรณีถูกคำสั่งจากสำนักงานบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่ภายใน 8 วัน
ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 15 บ้านป่าม่วงและหมู่ 12 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเมฆ ทิศเหนือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่แรม ได้เข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนจำนวน 404 คน ต่อนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ นายอำเภอแม่ริม จากกรณีข้อพิพาทที่ดินระหว่างชาวบ้าน กับกรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้นำประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีให้รื้อถอน ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินออกจากที่ดินราชพัสดุภายใน 8 วันนับตั้งแต่วันติดประกาศ โดยมีชาวบ้านจำนวน 10 หลังคาเรือนต้องย้ายออกในครั้งนี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายเมฆ ทิศเหนือ กล่าวว่าตนรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะที่ดินดังกล่าวบรรพบุรุษได้บุกเบิกทำมาหากินมาก่อนที่ราชพัสดุจะประกาศเป็นที่ดินของราชการ จึงได้เรียกร้องขอให้นายอำเภอเร่งแก้ปัญหาตามข้อเสนอ 4 ข้อคือ ประชาชนยินยอมที่จะเช่าที่ดินต่อแต่ต้องสามารถสืบสิทธิได้จนถึงลูกหลาน ขอให้กรมธนารักษ์มอบพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรมดำเนินการบริหารพื้นที่โดยชาวบ้านยินดีจ่ายค่าเช่ากับองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้ออกเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้านและขอให้นายอำเภอแม่ริมจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันทุกฝ่าย
ด้านนายอำเภอแม่ริม ได้รับที่จะนำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจัดเวทีประชาคมให้เร็วที่สุดเพื่อหาทางออกให้ทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามข้อเสนอบางข้อเป็นเรื่องที่ขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายซึ่งต้องพิจารณาเป็นข้อ ๆ ไป ซึ่งชาวบ้านทั้ง 10 รายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวชาวบ้านบอกว่าจะไม่ยื่นอุทธรณ์เพราะไม่มีทุนทรัพย์และจะรอให้ทางอำเภอแก้ปัญหาให้
สำหรับที่ดินดังกล่าวประชาชนได้เข้าไปอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2528 เดิมมีประชาชน 210 ครัวเรือน ปัจจุบันได้เพิ่มถึง 478 ครัวเรือน มีประชากรกว่า 2 พันคน อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 900 ไร่
 
2 กรกฎาคม 2550 , 19:14 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่