ครูดนตรีชื่อดังเปิดสอนตนตรีพื้นเมืองล้านนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับครูดนตรีล้านนา เปิดสอนดนตรีพื้นเมืองแก่ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่ 8 ก.ค 50 นี้
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมกับชมรมดนตรีพื้นเมืองเชียงใหม่ โดยนายภานุทัต อภิชนาธง หรือครูแอ๊ด กำหนดเปิดการสอนดนตรีพื้นเมืองณ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสวนดอกวรมหาวิหาร โดยจะเปิดทำการสอนดนตรี 3 ประเภทคือ สะล้อ ซึง และขลุ่ย โดยเปิดรับผู้สนใจทั่วไปทุกเพศทุกวัยเข้าศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อน เพียงแต่ต้องมีเครื่องดนตรีที่จะเรียนเป็นของตนเอง ทำการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
นายภานุทัต อภิชนาธง หรือครูแอ๊ด ผู้อำนวยการสอนกล่าวว่า เดิมได้เปิดสอนดนตรีพื้นเมืองอยู่ที่วัดลอยเคราะห์ แต่เนื่องจากทางวัดได้ทำการบูรณะศาลาการเปรียญจึงไม่สะดวกด้านสถานที่ทำให้ต้องงดไปชั่วคราว ต่อมามีผู้สนใจสอบถามมาจึงได้ร่วมกับวัดสวนดอกจัดการสอนขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาเรียนจะประกอบด้วยกลุ่มนักเรียนที่ต้องการความสามารถพิเศษ และประชาชนที่มาเรียนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งบางครั้งก็สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ด้วย
สำหรับนายภานุทัต หรือครูแอ๊ด เป็นผู้มีความสนใจในดนตรีพื้นเมือง ได้ฝึกฝนเรียนรู้จากครูบาอาจารย์และเรียนด้วยตนเองมานานกว่า 19 ปี ทั้งยังมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ให้กับผู้สนใจ เพื่อให้ดนตรีพื้นเมืองมีการสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง นอกจากสอนดนตรีแล้ว ครูแอ๊ดยังสอดแทรกสาระด้านวัฒนธรรม ประเพณี กิริยามารยาท การอู้เมือง การแต่งกายแบบพื้นเมืองให้กับลูกศิษย์ทุกคน รวมถึงมีการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น ดูโรงงานผลิตเครื่องดนตรี ไปรู้จักสล่าผู้ทำปี่ พาเข้าร่วมงานด้านประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนอกห้องเรียนเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ที่มาที่ไปของดนตรี ทำให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า และภูมิใจในความสามารถของตนเอง
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ วัดสวนดอกวรมหาวิหาร โทร 0-5327-8967 และ 0-3527-5149 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.ketalanna.com
 
3 กรกฎาคม 2550 , 16:40 น. , อ่าน 1372  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่