กำหนดจัดงาน OTOP SELLECT 2007 ซื้อขาย จับคู่ สู่สากล ครั้งที่ 3 ณ บริเวณสถานที่จัดงานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่

  
     กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงาน OTOP SELLECT 2007 ซื้อขาย จับคู่ สู่สากล ครั้งที่ 3 ณ บริเวณสถานที่จัดงานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่ 25-29 กรกฎาคม 2550 นี้
นางอรสา มั่นคงขันติวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน OTOP SELLECT 2007 ซื้อขาย จับคู่ สู่สากล ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้มีการคัดเลือกสินค้า OTOP ชั้นนำจากทั่วประเทศมาจัดแสดง พร้อมทั้งได้เชิญผู้ซื้อผู้ขายมาพบเพื่อจับคู่นำไปสู่การซื้อขายในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอัญมณี รวมทั้งการแสดงดนตรี ทั้งดนตรีพื้นเมืองและศิลปินชื่อดังจากค่ายแกรมมี่และอาร์เอส
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า งาน OTOP SELLECT 2007 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2550 ที่บริเวณสถานที่จัดงานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานคือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
 
3 กรกฎาคม 2550 , 17:06 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่