ระวังธนบัตรปลอมระบาดในภาคอีสาน

  
    
ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนระวังธนบัตรปลอมโดยเฉพาะฉบับละ 100 และ 1,000 บาท ที่ส่วนใหญ่ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านธนบัตรปลอมเชิงรุก ภายใต้แนวคิด “b4 teams ผู้พิทักษ์ธนบัตรไทย” นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการตรวจสอบธนบัตร เพื่อให้ทราบถึงวิธีสังเกตธนบัตรที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะธนบัตรปลอมได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้กระจายความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังธนบัตรปลอม โดยมีโรงเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 600 คน
ร้อยตรียอดชาย ชูศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สภาวะการแพร่ระบาดของธนบัตรปลอมปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว โดยธนบัตรปลอมที่พบมักเป็นชนิดละ 100 และ 1,000 บาท พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่พบในธนบัตรรุ่นก่อนจะมีการฝังแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษ ซึ่งต้องสังเกตจุดสำคัญหลายจุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ
สำหรับธนบัตรแบบใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผลิตมาตั้งแต่ปี 2548 ขณะเดียวกันต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีธนบัตรแบบเก่าจึงจะหมดตามอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตามการปลอมแปลงธนบัตรในไทยพบเพียง 2 ต่อ ล้านฉบับ ซึ่งเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้ว ยังไม่ถือว่าน่าเป็นห่วงมากนัก ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้จับกุมขบวนการปลอมแปลงธนบัตรได้หลายรายและสืบสวนจับกุมต่อเนื่อง
 
5 กรกฎาคม 2550 , 16:25 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่