สำนักงาน ป.ป.ช. จัดเสวนาร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์

  
    สื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเสวนาตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้มีการหยิบยกประเด็นที่นำไปสู่ความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างกว้างขวาง
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมเสวนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับ ป.ป.ช. เพื่อให้สื่อมวลชนจูงใจให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช.
ในการเสวนาครั้งนี้มีสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานจำนวน 50 คน โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากสื่อมวลชนมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง รวมทั้งในการเสวนายังได้มีการหยิบยกประเด็นสำคัญต่าง ๆ มานำเสนอ พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ที่ ป.ป.ช.จะได้นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
5 กรกฎาคม 2550 , 20:12 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่