เลขา กกต.ยืนยันพิจารณากรณีร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ อย่างตรงไปตรงมา

  
    
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณากรณีร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามผู้สมัครมีสิทธิยื่นคัดค้านได้ถึงศาลปกครองสูงสุด
ดร.สุรพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งคุ้มครองสิทธิร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เมื่อครั้งที่ผ่านมา ว่า คำสั่งของศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการคุ้มครองสิทธิชั่วคราวจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น โดยศาลปกครองจะต้องตรวจสอบว่าคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งหากผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองจังหวัดยืนตาม กกต. ผู้สมัครมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ และหากศาลปกครองจังหวัดตัดสินทันภายใน 30 วัน กกต.มีหน้าที่รับรองการเลือกตั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวด้วยว่า กกต.เป็นองค์กรอิสระ อย่างไรก็ตามพบว่าหลายครั้งที่ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองแล้วจัดการเลือกตั้งไม่ได้ สำหรับกรณีเรื่องของร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง นั้น กกต.ยืนยันว่าพิจารณาโดยปราศจากอคติ เป็นการพิจารณาตามหลัก กระบวนการ กฎ ระเบียบ ที่มี กกต.เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายเลือกตั้งและเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งลึกซึ้งกว่าหน่วยงานอื่น การเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมาก และการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก็ต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก หาก กกต.มีความผิดหรือกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถฟ้องศาลยุติธรรม หรือเข้าชื่อถอดถอน กกต.ได้
 
6 กรกฎาคม 2550 , 09:45 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่