มช.พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจาก ส.ส.ร.แล้ว ส่วนการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคน
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว และจะนำไปสู่การลงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ซึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง ก็อาจจะมีนักวิชาการหรือบุคคลบางกลุ่มไม่เห็นด้วย และมีบางคนออกมารณรงค์ไม่ให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนที่พึงกระทำได้ รวมไปถึงการลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่ส่วนของมหาวิทยาลัยเองมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจน ในการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับรวมถึงนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และการแสดงออกอย่างเป็นอิสระตามสิทธิหน้าที่ของตนเอง
 
6 กรกฎาคม 2550 , 14:46 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่