มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา

  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายระมัดระวังอย่างเต็มที่
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบเงินของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น จำนวน 5 ราย โดยส่วนมากเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงในแต่ละสำนัก พร้อมทั้งกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ควรกระทำ ทั้งเรื่องทางกฎหมาย สวัสดิการสำหรับผู้ประสบภัย รวมถึงการกำกับดูแลให้ทุกคนใช้ความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
สำหรับอัคคีภัยครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ในหมู่บ้านร่มสัก บ้านพักบุคลากรของ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นเพลิงอยู่ที่บ้านเลขที่ 239/17 และได้ลุกลามไปติดห้องข้างเคียงรวมทั้งหมด 5 ห้อง โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
 
6 กรกฎาคม 2550 , 15:04 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่