ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตือนผู้ออกรถใหม่นำป้ายยี่ห้อรถมาติดแทนป้ายทะเบียนชั่วคราวมีความผิดตามกฎหมาย

  
    
ที่เชียงใหม่พบผู้ขับขี่นำรถใหม่ออกขับโดยติดป้ายยี่ห้อรถแทนป้ายทะเบียนชั่วคราวจำนวนมาก ขณะที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตือนการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีที่มีเจ้าของรถยนต์รายใหม่ที่ไปซื้อรถจากตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่ป้ายทะเบียนแล้วนำมาวิ่งบนท้องถนนในจังหวัดเชียงใหม่โดยรถเหล่านั้นจะติดเป็นป้ายยี่ห้อรถแทน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั่วเชียงใหม่นั้น ขอชี้แจงให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เพราะการนำรถออกใช้บนท้องถนนถ้าเป็นรถใหม่ที่ยังไม่มีป้ายทะเบียนต้องติดป้ายแดงซึ่งเป็นป้ายใช้ชั่วคราว โดยตัวแทนจำหน่ายจะต้องซื้อจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ค่าธรรมเนียมป้ายละ 1,305 บาท ซึ่งจะมีใบคู่มือพร้อมหนังสืออนุญาตรวมทั้งแผ่นป้าย 2 แผ่นเพื่อนำไปติดที่รถชั่วคราว ทั้งนี้รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนจะต้องติดป้ายทะเบียนเท่านั้นเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และควบคุม กรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มตรวจจับ ปรับจริงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยจะแจ้งไปยังผู้ประกอบการค้ารถ และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้รถในระยะแรกก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้กฎหมาย
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวด้วยว่าสำหรับเจ้าของรถที่มีการดัดแปลงป้ายทะเบียนรถ หรือบางรายใส่ป้ายทะเบียนด้านหน้าหรือด้านหลังด้านเดียว มีความผิดทั้งหมด กรณีที่นำแผ่นป้ายทะเบียนไปตัดแต่ใหม่ ให้ไปติดต่อขอซื้อแผ่นป้ายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีการซื้อรถใหม่จำนวนมาก เฉลี่ยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเดือนละ 1,200-1,500 คัน เช่นเดียวกับรถยนต์กระบะประมาณ 1,500 คันต่อเดือน ขณะที่รถจักรยานยนต์นั้นมีผู้ออกรถใหม่ถึงเดือนละ 4,000-5,000 คัน
 
7 กรกฎาคม 2550 , 14:58 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่