รมช.คมนาคมตรวจก่อสร้าง สนง.ขนส่งเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตง

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตง ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 50 แล้ว
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจการก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่บนที่ดินราชพัสดุปากทางวิทยา ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้เนื้อที่ 10 ไร่ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานขนส่ง พร้อมสนามทดสอบ โรงอาหาร และบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง เป็นแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก เพื่อรองรับการบริการประชาชนในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง เนื่องจากพื้นที่เดิมที่เช่าจากเอกชนอยู่ในปัจจุบันคับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่รองรับบริการประชาชนเพิ่มขึ้นได้
สำหรับงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตงทั้งสิ้นกว่า 17 ล้านบาท โดยบริษัทเทพนาคินเทคโนโลยี จำกัดเป็นผู้ประมูลผ่านระบบ อีอ๊อคชั่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ ขณะนี้ดำเนินแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 50 แล้ว
 
7 กรกฎาคม 2550 , 17:49 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่