รมช. คมนาคมขอให้ใช้งบอยู่ดีมีสุขให้ถูกตามวัตถุประสงค์

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุงบอยู่ดีมีสุขนั้น ประชาชนต้องใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มรายได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เพื่อสร้างสาธารณูปโภค
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้งบอยู่ดีมีสุขได้ถึงมือผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้ว ซึ่งคาดว่าประชาชนจะใช้เงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้ประชาชนนำเงินดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามแผนชุมชนที่วางไว้แต่ละแห่งเพื่อสร้างรายได้ ไม่ใช่นำไปสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งมีงบประมาณส่วนอื่นอยู่แล้ว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวด้วยว่าในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้อนุมัติงบอยู่ดีมีสุขเพิ่มแล้ว ซึ่งจังหวัดต้องวางกรอบหลักเกณฑ์จะต้องเตรียมรับเงินก้อนใหม่และทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนงบประมาณจะถึง
 
7 กรกฎาคม 2550 , 17:50 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่